Sportief Buurthuis IJsselweide: waar mensen elkaar ontmoeten in een sportieve omgeving

De clubs en hun sportaanbod op IJsselweide bieden bewoners in Ulft en Gendringen dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en invulling te geven aan hun vrije tijd. Samen bewegen, aan wedstrijden deelnemen of heerlijk supporter zijn van de kleinkinderen. Sportief Buurthuis IJsselweide is voor jong en oud, voor fanatiek sporter en recreant, voor wandelaar en supporter dé plek om vrienden te maken.

Daarnaast biedt Sportief Buurthuis met haar uitgebreide netwerk van sportorganisaties, opleidingsinstituten en sportprofessionals een optimale omgeving aan studenten om toppers te worden op hun vakgebied. Met zorginstellingen wordt invulling gegeven aan de dagbesteding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met de vrijwilligers van de clubs zorgen zij dat het sportpark op en top verzorgd wordt.

Van sportpark tot sportief buurthuis. Van sporten naar elkaar ontmoeten in een sportieve omgeving. Sportief Buurthuis IJsselweide verbindt de bewoners van de gemeente Oude IJsselstreek naar een vitale toekomst.     
 
Om deze verbindingen tussen sportclubs, bewoners, zorginstellingen studenten en opleidingen tot stand te brengen is de Stichting Sportief Buurthuis IJsselweide (SBIJ) in het leven geroepen. SBIJ signaleert landelijk trends op het gebied van sport en bewegen, gezondheid, educatie en maatschappij. SBIJ ondersteunt de sportclubs om deze trends in te zetten bij hun streven een sportaanbod te doen dat inspeelt op de behoefte van mensen. SBIJ initieert ontmoetingen tussen verschillende organisaties die met elkaar kunnen samenwerken om de sportieve omgeving in te zetten bij het realiseren van hun individuele doelstellingen. SBIJ signaleert, initieert, faciliteert en ondersteunt, maar organiseert niet. De uitvoering van activiteiten ligt bij de partners.

Meer informatie over de rollen van Stichting Sportief Buurthuis IJsselweide:

Signaleren
Landelijk gebeurt er veel op het gebied van sport, gezondheid en andere maatschappelijke thema’s, zoals de inclusieve samenleving, vergrijzing, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, etc.

SBIJ houdt deze ontwikkelingen nauwgezet bij en ontdekt hoe deze ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de samenwerkende organisaties in het Sportief Buurhuis IJsselweide.

Initiëren
SBIJ initieert activiteiten, gebaseerd op landelijk, regionale en gemeentelijke trends, die de gebruikers van IJsselweide (de sportclubs) ondersteunen bij het aanbieden van hun sportaanbod aan een breed publiek. De organisatie van deze permanente en tijdelijke activiteiten is in handen van de betrokken partner(s) van de betreffende activiteit.

Verbinden en faciliteren
SBIJ schept voorwaarden voor de samenwerkende organisaties in het Sportief Buurthuis IJsselweide, zodat zij optimaal hun individuele en gezamenlijke activiteiten kunnen ontplooien. Bijvoorbeeld door het leggen van verbindingen met de lokale en regionale overheid, sportbonden, onderwijs en zorginstellingen.

Communiceren
SBIJ speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen de samenwerkende organisaties in het Sportief Buurthuis IJsselweide, maar ook met de (potentiële) afnemers van het aanbod op het sportpark (bewoners van de gemeente Oude IJsselstreek). Zo organiseert zij themabijeenkomsten over actuele trends en ontwikkelingen en organiseert zij de communicatie via onder andere een website, sociale media en een nieuwsbrief.

Belangen behartigen
SBIJ vertegenwoordigt de belangen van de samenwerkende partners in het Sportief Buurthuis IJsselweide tijdens overlegmomenten met de gemeente Oude IJsselstreek, de provincie Gelderland, Achterhoek In Beweging en andere instanties als daar aanleiding voor is.

Monitoren
SBIJ houdt nadrukkelijk de ontwikkelingen en activiteiten bij van de samenwerkende organisaties in het Sportief Buurthuis IJsselweide. Door onder andere het organiseren van evaluatiemomenten worden de partners ondersteund in het optimaliseren van hun gezamenlijke activiteiten.