Stichting Sportief Buurthuis IJsselweide is door een groep van betrokken verenigingen opgericht om de betrokkenheid, het draagvlak en de samenwerkingsmogelijkheden bij verenigingen en partners op Sportpark IJsselweide te vergroten. Met als doel om samen door te groeien naar een vitaal sportpark en een bruisend hart voor de omgeving. Een plek waar inwoners, toeschouwers en/of sporters elkaar ontmoeten, ongeacht de leeftijd of de achtergrond.


Samen wordt er gewerkt aan een sportpark met gezonde verenigingen die zorgen voor meer sportieve activiteiten op het sportpark. Onderlinge kennisdeling, elkaars kwaliteiten benutten en samen kansen pakken is hierin essentieel.

Logo SBIJ