Lokaal Sportakkoord Oude IJsselstreek

In april 2021 is er een uitnodiging verstuurd om mee te denken met het Lokaal
Sportakkoord “Heel Oude IJsselstreek beweegt”. Een akkoord van en voor het
sportlandschap dat initiatieven ondersteunt, waar sport als middel wordt
ingezet voor de maatschappij. Met een digitale aftrap werd gestart. Ruim 40
deelnemers vanuit sportverenigingen, sportaanbieders, zorginstellingen,
maatschappelijke partijen, onderwijs en bedrijfsleven waren hierbij. Inmiddels
zijn we 9 maanden en een aantal (digitale) sessies verder. De kracht en het
belang van sport en bewegen is wel duidelijk, zeker in de tijd waarin we nu
leven. Via deze weg brengen brengt de gemeente u op de hoogte van de huidige stand van zaken
van het Lokaal Sportakkoord Oude IJsselstreek.

Hoe staat het er voor:

Leave a Reply