Hybride leren op het sportpark biedt kansen

  • Bericht auteur:

Het Graafschap College Sport en Bewegen werkt steeds meer samen met sportaanbieders van sportpark IJsselweide. Dit gebeurt in een zogenaamde hybride leeromgeving. Hierbij worden studenten van verschillende leerjaren, docenten en de sportaanbieders fysiek bij elkaar gebracht op het sportpark. De studenten krijgen begeleiding vanuit school en vanuit de sportaanbieders als opdrachtgever.

Vanaf schooljaar 2021-2022 is er in samenwerking met de Mariaschool uit Ulft, Het Graafschap College en de Buurtsprotcoaches een schoolsportarrangement opgezet. Studenten van leerjaar 1 Sport en Bewegen geven lichamelijke opvoeding aan basisschool leerlingen onder begeleiding van hun eigen docent en een vakdocent van Helpgewoon Buurtsport